TheGridNet
The Muncie Grid

Muncie

Grid

61º F
64º F
57º F

Tóm tắt thời tiết

Bầu trời quang đãng
61 º F
57 | 64
08:00 am  21 / 10
57º F 57 | 57
13 mph
Mưa nhỏ
100%
11:00 am  21 / 10
61º F 61 | 61
17 mph
Mây vỡ: 51-84%
3%
02:00 pm  21 / 10
61º F 61 | 61
18 mph
Mây rải rác 25-50%
0%
05:00 pm  21 / 10
58º F 58 | 58
14 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
08:00 pm  21 / 10
52º F 52 | 52
11 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
11:00 pm  21 / 10
52º F 52 | 52
8 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
02:00 am  22 / 10
53º F 53 | 53
7 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
05:00 am  22 / 10
50º F 50 | 50
7 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
08:00 am  22 / 10
48º F 48 | 48
4 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
11:00 am  22 / 10
50º F 50 | 50
4 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
02:00 pm  22 / 10
52º F 52 | 52
5 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
0%
05:00 pm  22 / 10
54º F 54 | 54
4 mph
Những đám mây u ám: 85-100%
14%

Khám phá thư mục của chúng tôi

Muncie | Thư mục